Od 1996 roku należę do sekcji Integrowanej Produkcji ...

 

Stąd też gwarancja, że owoce są:

najwyższej jakości, o wysokich walorach smakowych, bez szkodliwych pozostałości pestycydów, a zastosowane środki ochrony roślin nie przekraczają dopuszczalnych norm.
wyprodukowane przez doświadczonych sadowników:
 

- przeszkolonych wg specjalnych wytycznych ISK

 

- prowadzących sady pod stałym nadzorem instruktorów

 

- spełniających wymogi obowiązujące w IP w Unii Europejskiej

z sadów, w których uwzględniana jest ochrona środowiska naturalnego, a wszystkie syntetyczne substancje chemiczne (nawozy, środki ochrony roślin, herbicydy) ograniczone są do niezbędnego minimum
chronione przed chorobami i szkodnikami przez selektywne środki ochrony roślin i przez czynniki zwalczania biologicznego.
Certyfikat Integrowanej Produkcji